Cíle a poslání DZR

CÍLE

 

DLOUHODOBÉ CÍLE

-  Zajištění důstojnosti a bezpečnosti klientů

-  Podpora soběstačnosti

-  Vzdělávat zaměstnance III. oddělení s cílem zajistit potřeby uživatelů     s chronickým duševním onemocněním.

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE (2017)

-       Vybudování venkovní terasy pro klienty DZR

-    Rozšíření služeb fyzioterapeuta

-    Proškolení personálu v bazální stimulaci

-    Rekonstrukce výtahů

-    Rozšíření zahradní terapie

 

 

POSLÁNÍ 

Posláním Domova Sedlčany (DZR) je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situace odkázáni na pomoc druhé osoby.