Cíle a poslání DZR

CÍLE

 

DLOUHODOBÉ CÍLE

-  Zajištění důstojnosti a bezpečnosti klientů

-  Podpora soběstačnosti

-  Vzdělávat zaměstnance III. oddělení s cílem zajistit potřeby uživatelů     s chronickým duševním onemocněním.

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE (2018)

-       Navýšení kapacity

-    Zavedení nové koncepce individuální péče

-    Prohloubení znalostí bazální stimulace

-    Rozšíření řad odborných lékařů

-    Nákup pomůcek pro aktivizaci klientů s demencí

 

 

POSLÁNÍ 

Posláním Domova Sedlčany (DZR) je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situace odkázáni na pomoc druhé osoby.