Cíle a poslání DZR

CÍLE

DLOUHODOBÉ CÍLE

-  Zajištění důstojnosti a bezpečnosti klientů

-  Podpora soběstačnosti

-  Vzdělávat zaměstnance III. oddělení s cílem zajistit potřeby uživatelů     s chronickým duševním onemocněním.

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE (2020)

  • Nákup smyslových prvků na novou terasu
  • Vybudování smyslové zahrady
  • Rekonstrukce pokojů a koupelen
  • Zapojení klientů do údržby zahrady
  • Zavedení prvků paliativní péče
  • Projekt zateplení
  • Rekonstrukce kutilské dílny pro klienty
  • Vybudování nové trafostanice

 

POSLÁNÍ 

Posláním Domova Sedlčany (DZR) je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situace odkázáni na pomoc druhé osoby.