Cíle a poslání DZR

CÍLE

 

DLOUHODOBÉ CÍLE

-  Zajištění důstojnosti a bezpečnosti klientů

-  Podpora soběstačnosti

-  Vzdělávat zaměstnance III. oddělení s cílem zajistit potřeby uživatelů     s chronickým duševním onemocněním.

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE (2019)

  • Aplikace konceptu bazální stimulace, testování paměti, koncept tréninku kognitivních funkcí
  • Vytvoření reminescenční místnosti
  • Zastřešení a vybavení terasy
  • Výměna dveří za protipožární, které odpovídají současným požadavkům
  • Rekonstrukce elektrorozvodů
  • Zavedení IS Cygnus 2

 

 

POSLÁNÍ 

Posláním Domova Sedlčany (DZR) je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situace odkázáni na pomoc druhé osoby.