Poslání, zásady a cíle služby

POSLÁNÍ 

Posláním domova se zvláštním režimem je zajištění péče osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

ZÁSADY 

 - Dodržování lidských práv

 - Individuální přístup

 - Vzájemný respekt a tolerance 

 - Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti

 

CÍLE

DLOUHODOBÉ CÍLE

-  Zajištění důstojnosti a bezpečnosti klientů

-  Podpora soběstačnosti

-  Vzdělávat zaměstnance s cílem zajistit potřeby uživatelů     s chronickým duševním onemocněním.

 

KRÁTKODOBÉ CÍLE (2021)

  • Den Domova
  • Vakcinace klientů a zaměstnanců (Covid-19)
  • Zabezpečení balkónů
  • Vytvoření klidových zón na zahradě DZR za pomoci projektu SK
  • Nákup smyslových prvků na zahradu DZR – vodní prvky, ovocné keře
  • Výstavba trafostanice
  • Projekty se ZUŠ Sedlčany a s místním gymnáziem
  • Nákup smyslových prvků na novou terasu
  • Školení zaměstnanců v práci s klienty s demencí