Poslání, zásady a cíle služby

POSLÁNÍ DOMOVA SEDLČANY

Posláním Domova Sedlčany  je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situaci odkázáni na pomoc druhé osoby.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 - Dodržování lidských práv

 - Individuální přístup

 - Vzájemný respekt a tolerance 

 - Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti

 

CÍLE DOMOVA SEDLČANY

Dlouhodobé cíle

 • Poskytovat uživatelům odbornou pobytovou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a s ostatními vnitřními dokumenty Domova Sedlčany
 • Zajistit kvalifikovaný personál pro rostoucí potřeby cílové skupiny
 • Průběžně vylepšovat prostředí zařízení
 • Získání certifikátu standardizace nutriční péče

 

 

Krátkodobé cíle 1. 1. 2021 (1 rok)

 • Den Domova
 • Vakcinace klientů i zaměstnanců (Covid-19)
 • Příprava změn registrace DS1 na DZR
 • Příprava uzavřeného oddělení DZR na 3. pavilonu
 • Vytvoření reminiscenční místnosti na DS2
 • Rekonstrukce pokojů na DS1 a DS2
 • Zabezpečení balkónů
 • Vytvoření klidových zón na zahradě DS za pomoci projektu SK