Cíle a poslání

POSLÁNÍ DOMOVA SEDLČANY

Posláním Domova Sedlčany  je zajištění důstojného a aktivního života seniorů, kteří jsou z důvodu věku, snížené soběstačnosti a sociální situaci odkázáni na pomoc druhé osoby.

Služba je poskytována v rovině sociální, ošetřovatelské a zdravotní.  Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si klienti zachovali v nejvyšší možné míře svůj běžný způsob života.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

- Dodržování lidských práv

 - Individuální přístup

 - Vzájemný respekt a tolerance 

 - Respektování mlčenlivosti a diskrétnosti

 

 

CÍLE DOMOVA SEDLČANY

 

Dlouhodobé cíle

 • Poskytovat uživatelům odbornou pobytovou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a s ostatními vnitřními dokumenty Domova Sedlčany
 • Zajistit kvalifikovaný personál pro rostoucí potřeby cílové skupiny
 • Průběžně vylepšovat prostředí zařízení
 • Získání certifikátu standardizace nutriční péče

 

 

Krátkodobé cíle 1.1.2019 (1 rok)

 • Aplikace konceptu bazální stimulace, testování paměti, koncept tréninku kognitivních funkcí
 • Vybavení ordinace praktického lékaře, navýšení ordinačních hodin urologa
 • Výměna dveří za protipožární, které odpovídají současným požadavkům
 • Rekonstrukce elektrorozvodů
 • Zavedení IS Cygnus 2
 • Den Domova
 • Letní olympiáda
 • Akce „Živé vaření“