Dobrovolníci

HOS_RGB_black

Od prosince 2015 je dobrovolnický projekt realizován za podpory Národního dobrovolnického centra HESTIA.

CHCETE UPLATNIT SVÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI, ZÍSKAT POCIT UŽITEČNOSTI, NOVÉ ZKUŠENOSTI A ZÁŽITKY? MÁTE NÁPADY, KTERÉ CHCETE AKTIVNĚ VYUŽÍT?

V našem zařízení velmi vítáme a vážíme si pomoci dobrovolníků a stážistů. Posláním dobrovolnického programu pro seniory je pomoc překonat samotu seniorů a vyplnit jejich volný čas.

Dobrovolníci vyplňují čas seniorům.

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo je bez nároku na finanční odměnu ochoten poskytnout svůj volný čas, energii a dovednosti ve prospěch seniorů.U osob mladších než 18 let je nutný písemný souhlas zákonných zástupců.

MOŽNOST ZAPOJENÍ EXTERNÍCH DOBROVOLNÍKŮ:

- návštěvy klientů
- předčítání
- doprovod na vycházky, výlety 
- doprovod na kulturní programy 
– pomoc při přípravě kulturních akcí

- zájmové aktivity pro klienty (zpívání, hra na hudební nástroj, dramatický kroužek, tanec, techniky pro ruční práce, modelování, aranžování, malování, trénování paměti,  práce s počítačem pohybové a   společenské hry, cvičení s hudbou…)
- zajištění kulturního programu 
- možnost využití profesionálních dovedností při specifických činnostech (např. masáže, posilování soběstačnosti apod.)¨

V případě zájmu kontaktuje prosím koordinátorku dobrovolníků Markétu Rozšafnou, DiS.,

tel: 720 059 046, marketa.rozsafna(zavinac)domovsedlcany.cz

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům v našem Domově Sedlčany

STUDIJNÍ STÁŽE STUDENTŮ

V našem DS nabízíme také možnost splnit si „praxi“ či odbornou studijní stáž, ať již pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Student vykonává stáž na základě smlouvy uzavřené mezi školou a Domovem Sedlčany.

 

Pravidla o dobrovolnictví