Historie

Město Sedlčany

Město Sedlčany leží ve středním Povltaví asi 60 km jižně od Prahy. Nejcennější stavební památkou města je chrám sv. Martina. Z rukou Rožmberků získal Sedlčany kolem 16. století do svého vlastnictví slavný rybníkář Jakub Krčín. Sedlčansko tvoří krásná rozmanitá krajina.

Domov Sedlčany

Historie Domova Sedlčany vznikla v červenci roku 1977. Na Severním sídlišti města byly postupně otevírány tři sedmipodlažní panelové domy s malometrážními byty jako Domov důchodců. Kapacita domova byla 320 lůžek. První klient nastoupil 15. července 1977.          

V roce 1981 byl otevřený stravovací provoz. Do té doby byla strava dovážena z místních restaurací a z nemocnice.

Po celé další období až do současnosti byly v domově prováděny stavební úpravy různého druhu a charakteru v závislosti na finančních možnostech a potřebách té dané doby.
K nejvýznamnějším změnám, které byly v domově provedeny, patří výstavba nákladních výtahů, rekonstrukce prádelny, plynofikace všech provozů, zateplení budov, zařízení na solární ohřev teplé vody, centrální bezbariérový vstup a rozšíření prostoru pro zájmové činnosti. Zanedbatelné nejsou ani změny interiérů domova, vybavení společenských místností a bytů seniorů, které se postupně provádí.

Do roku 1989 byl domov rozpočtovou organizací se zřizovatelem OÚSS Příbram, od roku 1991 samostatnou příspěvkovou organizací při OÚ Příbram. Od roku 2003 je zřizovatelem Krajský úřad Středočeského kraje. Domov řídili dva vedoucí, nyní je v čele domova ředitel.
V letech 1994 – 1998 zde probíhal projekt spolupráce s ošetřovatelským ústavem P.C. B. Hengelo v Holandsku. Zaměstnancům přinesl nové poznatky a díky výměnným stážím viděli jiná moderní pracoviště a nové postupy a možnosti práce se seniory.

Do konce roku 2006 platil původní model sociálních služeb, který měl charakter zdravotní péče a zdravotního režimu. Od 2017 se poskytování sociálních služeb v Domově Sedlčany (domov pro seniory) řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Od 1. 1. 2016 poskytuje Domov novou sociální službu – domov se zvláštním režimem (DZR). DZR bylo vytvořeno z 3. oddělení domova pro seniory.

Od 1. 1. 2019 byla kapacita DZR zvýšena z 54 na 114 lůžek. Tím došlo ke snížení kapacity domova pro seniory z 246 na 186 lůžek. Celková kapacita 300 lůžek v Domově Sedlčany zůstala zachována.

Poskytování sociální služby domov pro seniory bylo zrušeno ke konci roku 2021. Od 1. 1. 2022 měl Domov Sedlčany registraci pouze na domov se zvláštním režimem (DZR). Kapacita zařízení zůstala nezměněna – 300 lůžek. Cílová skupina – senioři od 57 let.

V listopadu 2022 došlo ke změně spodní věkové hranice klientů, kterým je služba určena. Z 57 let byla posunuta na 62 let.