Naše služby

Domov Sedlčany je registrované zařízení. Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje. V čele zařízení stojí ředitel. Chod Domova zajišťuje pět úseků – sociální úsek, ošetřovatelský úsek, stravovací úsek, ekonomický úsek, provozně technický úsek. 

Registrované služba:

Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory byl zrušen k 31. 12. 2021

 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocnění

Věková struktura: od 62 let

Druh služby: pobytová

Kapacita: 300 lůžek

 

Poskytované činnosti:

1. Ubytování 

Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny nábytkem Domova. Každý uživatel má možnost vzít si s sebou do domova drobné předměty pro výzdobu pokoje, své oblíbené křeslo, malý stolek, poličku, vlastní televizor, rádio apod. V rámci ubytování je zajištěn i úklid pokojů, praní a drobné opravy oděvů.

Nebytové prostory Domova, které mohou klienti využívat: kaple - klubovny - zimní zahrada - kantýna - kavárna U Václava - tělocvična/muzikoterapie - reminiscenční místnost - kadeřnictví - masážní místnostpark s lavičkami a posilovacími stroji, sportovním vybavením a krbem  

2. Strava

Uživatelům je poskytována pestrá, hodnotná strava, odpovídající zásadám zdravé výživy. Mají možnost výběru pokrmů, poskytujeme i dietní stravu. 

Po celý den mají uživatelé k dispozici čaj a jiné nápoje. Návrh jídelního lístku, který vytváří nutriční terapeutka, je předkládán předem ke schválení stravovací komisi, ke mají uživatelé možnost vyjádřit svá přání a návrhy jídelníčku.

 

3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

- pomoc při podávání jídla a pití

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

  4.  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

pomoc při použití WC

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních     zdrojů

Do Domova dochází pravidelně KADEŘNICE, PEDIKÉRKA A MASÉRKA jejíž služby muže klient využít. Tyto služby nejsou poskytovány Domovem, uživatel si je musí uhradit z vlastních finančních prostředků.

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

6. Sociálně terapeutické činnosti

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

7. Aktivizační činnosti

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc či podpora při kontaktu s úřady při vyřizování osobních záležitostí,…