«

»

NÁVŠTĚVY

Notice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

5. ŘÍJNA 2021, 9 – 16 HOD

NÁVŠTĚVY

 

Návštěvní dny: pondělí – neděle

Doporučená doba návštěv: 8 – 18 hod

 

 

Od 1. června je možné stáhnout certifikát o prodělaném onemocnění, o výsledku negativního testu (jak antigenního, tak PCR testu) a certifikát o prodělaném očkování (jak po první dávce, tak po ukončeném očkování). Certifikáty už jsou v jednotném vzhledu podle Evropské unie.

https://ocko.uzis.cz/

 

 

 

PRAVIDLA NÁVŠTĚV 

 

1. OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Dospělé osoby musí po celou dobu návštěvy používat ochranné pomůcky dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 (možnost zakoupení v recepci zařízení).

Děti od dvou let do patnácti let věku mohou mít jiný ochranný prostředek dýchacích cest než je respirátor třídy FFP2 nebo KN95. 

Děti do dvou let věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest.

 

2. TESTY A CERTIFIKÁTY 

Návštěvu mohou vykonat pouze osoby, které splňují tyto podmínky:

  • Osoby, které absolvovaly nejpozději 72 hodin před zahájením návštěv antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

 

  • Osoby, které absolvovaly  nejdéle před 7 dny RT-PCR test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

 

  • Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od potvrzení nemoci neuplynulo více než 180 dní.

 

  • Osoby, které byli očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží certifikátem Ministerstva zdravotnictví, že:

 

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového očkování proti onemocnění Covid – 19 uplynulo nejměně 14 dní                                                                                                                                                      

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového očkování proti onemocnění Covid – 19 uplynulo nejméně 14 dní

 

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.