«

»

NÁVŠTĚVY

Notice

 

NÁVŠTĚVY

Dotazy: Bc. Hana Kubištová, DiS.

Tel: 601 388 185

 

ZRUŠENÍ NÁVŠTĚV OD 17. 1. – 29. 1. 2022 (předpokládaný termín ukončení zákazu)

Z důvodu předpokládanému zhoršení epidemiologické situace dojde ke krátkodobému zrušení návštěv.

 

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

STŘEDA   14 – 16 HOD

NEDĚLE   14 – 16 HOD

 

 

PRAVIDLA NÁVŠTĚV  (pro osoby nad 12 let)

 

1. OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Návštěvy musí po celou dobu návštěvy používat ochranné pomůcky dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 (možnost zakoupení v recepci zařízení).

 

 

2. TESTY A CERTIFIKÁTY 

Návštěvu mohou vykonat pouze osoby, které splňují tyto podmínky:

  • Osoby, které absolvovaly nejpozději 24 hodin před zahájením návštěv antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

 

  • Osoby, které absolvovaly  nejdéle před 3 dny RT-PCR test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

 

  • Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od potvrzení nemoci neuplynulo více než 180 dní.

 

  • Osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží certifikátem Ministerstva zdravotnictví, že:

 

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového očkování proti onemocnění Covid – 19 uplynulo nejměně 14 dní                                                                                                                                                      

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového očkování proti onemocnění Covid – 19 uplynulo nejméně 14 dní

      a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

       TESTY MUSÍ BÝT PROVEDENÉ U POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB