«

OTEVŘENÍ NOVÉ REMINISCENČNÍ MÍSTNOSTI

REMINISCENCE (TERAPIE VZPOMÍNKOU) POMÁHÁ KLIENTŮM DOMOVA OŽIVIT PŘÍJEMNÉ VZPOMÍNKY