Podmínky příjetí DZR

KONTAKTNÍ OSOBY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Bc. Marie Píšová     

318 841 828, marie.pisova(zavináč)domovsedlcany.cz

Bc. Hana Kubištová, DiS.      

318 841 866, hana.kubistova(zavináč)domovsedlcany.cz

  • Zájemci o službu mají možnost získat informace o službě telefonicky, mailem, prostřednictvím osobní návštěvy Domova + prohlídka zařízení  (u osobního jednání prosíme o objednání předem)

 

 

1. ŽADATEL DODÁ/ZAŠLE VYPLNĚNÉ DOKUMENTY DO ZAŘÍZENÍ

  • Žádost 
  • Vyjádření lékaře

2. SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

Sociální pracovnice provede sociální šetření v aktuálním místě pobytu zájemce o službu

3. PŘÍJMOVÁ KOMISE PROJEDNÁ ŽÁDOST

  • Kompletní žádost projednává příjmová komise, o výsledku jsou žadatelé informováni písemně
  • V případě, že není volné místo, jsou žádosti uloženy do evidence žadatelů
  • V případě uvolněného místa, informuje sociální pracovnice žadatele o možnosti nástupu do domova
  • Pokud oslovený žadatel odmítá nastoupit do domova, je jeho žádost ponechána v evidenci 6 měsíců od schválení a po té je skartována.
  • V případě trvajícího zájmu, je možné kdykoliv podat žádost novou.

Tiskopisy ke stažení