Podmínky příjetí DZR

KONTAKTNÍ OSOBY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Bc. Marie Píšová, DiS.     

318 841 828, 602 104 346, marie.pisova(zavináč)domovsedlcany.cz

Bc. Hana Kubištová, DiS.      

318 841 866, 601 388 185 hana.kubistova(zavináč)domovsedlcany.cz

Zájemci o službu mají možnost získat informace o službě telefonicky, e-mailem, prostřednictvím osobní návštěvy Domova + prohlídka zařízení  (u osobního jednání prosíme o objednání předem).

 

 

OSOBY, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA (CÍLOVÁ SKUPINA)

Osoby s chronickým duševním onemocněním. Služba je určena seniorům od 62 let s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.

 

 

DŮVODY ODMÍTNUTÍ ŽADATELE

1. Zájemce nespadá do cílové skupiny. Zařízení neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá.

2. Nedostatečná kapacita zařízení.

3. Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby: 

   a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

 

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

 

4. Zájemci byla v posledních 6 měsících vypovězena smlouva z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

 

POSTUP JEDNÁNÍ  SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

1. INFORMOVANOST ZÁJEMCE O SLUŽBĚ

2. DORUČENÍ VYPLNĚNÝCH DOKUMENTŮ (poštou, osobně)

  • Žádost 

3. SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

  • Sociální šetření proběhne v aktuálním místě pobytu žadatele.

4. PROJEDNÁNÍ  ŽÁDOSTI PŘÍJMOVOU KOMISÍ

  • Pokud je žádost zamítnuta, je žadatel informován písemně včetně poskytnutí sociálního poradenství.
  • Pokud je žádost přijata, je žadatel informován písemně. Po uvolnění vhodného místa je mu nabídnut termín nástupu. V případě odmítnutí je žádost ponechána v evidenci 6 měsíců a po té je skartována.

 

 

Tiskopisy ke stažení