Podmínky příjetí

KONTAKTNÍ OSOBY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Bc. Marie Píšová, DiS.     

318 841 828, 602 104 346, marie.pisova(zavináč)domovsedlcany.cz

Bc. Hana Kubištová, DiS.      

318 841 866, 601 388 185 hana.kubistova(zavináč)domovsedlcany.cz

Zájemci o službu mají možnost získat informace o službě telefonicky, e-mailem, prostřednictvím osobní návštěvy Domova + prohlídka zařízení  (u osobního jednání prosíme o objednání předem).

 

 

OSOBY, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA (CÍLOVÁ SKUPINA)

Služba je určena seniorům nad 57 let, kteří potřebují pomoc druhé osoby.

 

DŮVODY ODMÍTNUTÍ ŽADATELE

Zájemce nespadá do cílové skupiny. Zařízení neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá.

Nedostatečná kapacita zařízení.

Zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení. Akutní infekční onemocnění. 

Chování zájemce by z důvodu duševní poruchy mohlo narušovat kolektivní soužití.

Zájemci byla v posledních 6 měsících vypovězena smlouva z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

POSTUP JEDNÁNÍ  SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

1. INFORMOVANOST ZÁJEMCE O SLUŽBĚ

2. DORUČENÍ VYPLNĚNÝCH DOKUMENTŮ 

  • Žádost 
  • Vyjádření lékaře

3. SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

Sociální šetření proběhne v aktuálním místě pobytu žadatele.

4. PROJEDNÁNÍ  ŽÁDOSTI PŘÍJMOVOU KOMISÍ

  • Pokud je žádost zamítnuta, je žadatel informován písemně včetně poskytnutí sociálního poradenství.
  • Pokud je žádost přijata, je žadatel informován písemně. Po uvolnění vhodného místa je mu nabídnut termín nástupu. V případě odmítnutí je žádost ponechána v evidenci 6 měsíců a po té je skartována.

Tiskopisy ke stažení