Podmínky příjetí

KONTAKTNÍ OSOBY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Bc. Marie Píšová, DiS.     

318 841 828, 602 104 346, marie.pisova(zavináč)domovsedlcany.cz

Bc. Hana Kubištová, DiS.      

318 841 866, 601 388 185 hana.kubistova(zavináč)domovsedlcany.cz

Zájemci o službu mají možnost získat informace o službě telefonicky, e-mailem, prostřednictvím osobní návštěvy Domova + prohlídka zařízení  (u osobního jednání prosíme o objednání předem).

 

 

OSOBY, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA (CÍLOVÁ SKUPINA)

Služba je určena seniorům nad 57 let, kteří potřebují pomoc druhé osoby.

 

DŮVODY ODMÍTNUTÍ ŽADATELE

1. Zájemce nespadá do cílové skupiny. Zařízení neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá.

2. Nedostatečná kapacita zařízení.

3. Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby: 

   a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí  pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

4. Zájemci byla v posledních 6 měsících vypovězena smlouva z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

 

 

POSTUP JEDNÁNÍ  SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

1. INFORMOVANOST ZÁJEMCE O SLUŽBĚ

2. DORUČENÍ VYPLNĚNÉHO DOKUMENTU 

  • Žádost 

3. SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

    Sociální šetření proběhne v aktuálním místě pobytu žadatele.

4. PROJEDNÁNÍ  ŽÁDOSTI PŘÍJMOVOU KOMISÍ

  • Po uvolnění vhodného místa dodá oslovený žadatel Lékařský posudek.
  • Po schválení žádosti je žadateli nabídnut termín nástupu. V případě odmítnutí nástupu je žádost ponechána v evidenci 6 měsíců a po té je skartována.
  • Pokud je žádost zamítnuta, je žadatel informován písemně včetně poskytnutí sociálního poradenství.

Tiskopisy ke stažení