Podmínky příjetí

KONTAKTNÍ OSOBY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Bc. Marie Píšová    

318 841 828, 602104 346, marie.pisova@domovsedlcany.cz

Bc. Hana Kubištová      

318 841 866, hana.kubistova@domovsedlcany.cz

 

  • Zájemci o službu mají možnost získat informace o službě telefonicky, mailem, prostřednictvím osobní návštěvy Domova + prohlídka zařízení  (u osobního jednání prosíme o objednání předem)

 

 

1. ŽADATEL PŘEDÁ OSOBNĚ NEBO ZAŠLE POŠTOU VYPLNĚNÉ     DOKUMENTY DO ZAŘÍZENÍ

  • Žádost 
  • Vyjádření lékaře

2. SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ

  Sociální pracovnice provede sociální šetření  žadatele (sociální šetření je prováděno v    místě aktuálního pobytu zájemce)

3. PŘÍJMOVÁ KOMISE PROJEDNÁ ŽÁDOST

  • Kompletní žádost projednává příjmová komise, o výsledku jsou žadatelé informováni písemně
  • V případě, že není volné místo, jsou žádosti uloženy do evidence žadatelů
  • V případě uvolněného místa, informuje sociální pracovnice žadatele o možnosti nástupu do domova
  • Pokud oslovený žadatel odmítá nastoupit do domova, je jeho žádost ponechána v evidenci 6 měsíců od schválení a po té je skartována.
  • V případě trvajícího zájmu, je možné kdykoliv podat žádost novou.

 

Tiskopisy ke stažení