NÁVŠTĚVY

Notice

NÁVŠTĚVNÍ DNY

 

Čtvrtek a sobota, 13 – 16 hod

 

 

 

Testování na Covid-19 v zařízení neprobíhá 

 

Na návštěvu není nutné se předem objednat 

 

Pravidla návštěv viz. níže

 

 

 

 

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání klientů proběhne v zařízení prostřednictvím pověřeného sčítacího komisaře

(tel: 601 388 185)

 

 

 

PRAVIDLA NÁVŠTĚV

 

Za jedním klientem mohou přijít ve stejný čas pouze 2 osoby (včetně dětí).

 

Návštěvy u pozitivních klientů jsou zakázány.

 

Každý návštěvník musí po celou dobu návštěvy používat ochranné pomůcky dýchacích cest, minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 (možnost zakoupení v recepci zařízení).

 

Každý návštěvník prokáže vhodným způsobem /OP, ŘP …/soulad osobních údajů uvedených v předložených dokumentech.

 

Návštěvu mohou vykonat pouze osoby, které splňují tyto podmínky:

  • Osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěv antigenní test nebo PCR test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (potvrzení, SMS).
  • Osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (potvrzení od lékaře, SMS).
  • Osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkodvého schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19.

Error!

 

Vážení návštěvníci, jsme si plně vědomi negativních dopadů spojených se zákazem návštěv a dalších omezení v zařízení sociálních služeb. Věřte, že i tento malý krok ke zlepšení tohoto stavu velice vítáme a slibujeme, že i při značném personálních problémech uděláme vše pro vzájemnou spokojenost, a hlavně pro zlepšení nálady našich klientů. 

Děkujeme za pochopení

 

 

 

Important!

Balíčky pro klienty je možné předat pouze na recepci Domova. Z hygienických důvodů by balíčky neměly obsahovat rychle se kazící potraviny.

Prosíme o zabalení do omyvatelného obalu a dezinfekci balíčků. Děkujeme.

VIDEOHOVORY – AKTIVIZACE

Important!

Personál Domova podporuje klienty ve styku s rodinou.
Zájemci o videohovor se seniorem mohou volat každý všední den od 10 – 14 hod na telefonní číslo: 727 977 119 a domluvit si termín videohovoru se sociální pracovnicí Lenkou Kaprálovou. Spojení probíhá prostřednictvím SKYPU nebo WHATSAPPU na tabletech.

ČARODĚJNICE

VELIKONOCE

ANKETA O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ KRASLICI

SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI MÍSTNÍMU GYMNÁZIU

 

 

AKTIVIZACE

Starší příspěvky «