GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES- dále jen GDPR

 

Správce osobních údajů v rámci Domova Sedlčany, poskytovatele sociálních služeb:

 

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany
zastoupený : Mgr. Jaroslavou Kocíkovou MBA, MBE – ředitelkou

 

IČO: 42727227

 


 

 

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE