Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem je zajištění péče osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Jak probíhá proces postupu přijetí

Poskytované činnosti

Ubytování

Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny nábytkem Domova. Každý uživatel má možnost vzít si s sebou do domova drobné předměty pro výzdobu pokoje, své oblíbené křeslo, malý stolek, poličku, vlastní televizor, rádio apod. V rámci ubytování je zajištěn i úklid pokojů, praní a drobné opravy oděvů.

Stravování

Uživatelům je poskytována pestrá, hodnotná strava, odpovídající zásadám zdravé výživy. Mají možnost výběru pokrmů, poskytujeme i dietní stravu.  Po celý den mají uživatelé k dispozici čaj a jiné nápoje. Návrh jídelního lístku, který vytváří nutriční terapeutka, je předkládán předem ke schválení stravovací komisi, ke mají uživatelé možnost vyjádřit svá přání a návrhy jídelníčku.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Aktivizační činnosti

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc či podpora při kontaktu s úřady při vyřizování osobních záležitostí
top