Jak požádat o službu

Postup jednání se zájemcem o službu

01

Informovanost zájemce o službě

Zájemci o službu mají možnost získat informace o službě telefonicky, e-mailem, prostřednictvím osobní návštěvy Domova a prohlídkou zařízení. U osobního jednání prosíme o objednání předem.
02

Doručení vyplněných dokumentů

Doručení vyplněné žádosti.
 
  • poštou
  • osobně
03

Sociální šetření

Sociální šetření proběhne v aktuálním místě pobytu žadatele.
04

Projednání žádosti příjmovou komisí

Pokud je žádost zamítnuta, je žadatel informován písemně včetně poskytnutí sociálního poradenství.
05

Přijetí žádosti

Pokud je žádost přijata, je žadatel informován písemně. Po uvolnění vhodného místa je mu nabídnut termín nástupu. V případě odmítnutí je žádost ponechána v evidenci 6 měsíců a po té je skartována.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
14. 02. 2023 Žádost o přijetí .pdf 237 kB Stáhnout
14. 02. 2023 Lékařský posudek .pdf 495 kB Stáhnout
01. 01. 2023 Úhrady za pobyt a stravu .pdf 460 kB Stáhnout
14. 02. 2023 Sociální šetření .pdf 302 kB Stáhnout
01. 01. 2019 Smlouva – Domov se zvláštním režimem .pdf 700 kB Stáhnout
14. 02. 2023 Pravidla pro podání stížnosti .pdf 162 kB Stáhnout
14. 02. 2023 Seznam doporučených věcí k příjmu .pdf 411 kB Stáhnout

Kontakt pro zájemce o službu

Sociální úsek
Mgr. Hana Kubištová, DiS.

Vedoucí praxe – studenti sociální práce, koordinátorka dobrovolníků

Sociální pracovnice
Bc. Marie Píšová, DiS.
Jednání se zájemcem o službu, úhrady za poskytované sociální služby.

Další informace pro žadatele

top